Mac   Windows
Cmd (nedersta raden)   Shift (näst nedersta raden)
 
   
Shift (näst nedersta raden)   Ctrl (nedersta raden)
 
Ctrl (nedersta raden)   Alt (nedersta raden)
 
Alt (nedersta raden)   Esc (övre vänstra hörnet)
 
Esc (övre vänstra hörnet)   Backspace (ovanför Enter)
 
Delete (vid Enter)  
 

 
Sida 1 | Extralektion: Skapa ett vinglas med vin i | Tillbaka till lektionslistan Förra sidan | Nästa sida

Extralektion: Skapa ett vinglas med vin i

Här går vi igenom hur vi kan skapa ett vinglas med vin i. Det är något en övningsuppgift i fortsättningsmaterialet tar upp, men själva vinet kan lätt ställa till med problem -- precis som i riktiga livet! Så vi ska se hur det kan skapas på ett relativt enkelt vis.

 

 

 

1. Skapa ett vinglas med vin i

Börja med att göra en cirkel som blir lika bred som glasets överkant ska vara. Var noga med att dra ut cirkelns linje längs en axel.

 

Gör en inre cirkel från samma mittpunkt och längs samma axel. Gör avståndet mellan cirklarna lika brett som glaset ska vara tjockt.

 

Använd Line och rita en rak linje från mittpunkten rakt upp längs blå axel.

 

Rita en sidlinje. Dra ut linjen längs samma axel du använde för cirklarna, tills du når fram till en av yttercirkelns ändpunkter.

 

Då kan du göra en rektangel av det hela.

 

Rektangeln är "pappret" du kan rita en genomskärning av glaset på. Det är ju alltid bäst att rita mer komplicerade, axelfria stående linjer på en "pappersyta" så de inte blir flytande och hamnar helt fel.

Använd Arc Tool och rita linjen för glasets insida.

 

Rita sedan linjerna för glasets utsida.

 

Välj nu Line och klicka på en av ändpunkterna längs linjen som utgör glasets insida.

 

Dra ut en rak linje längs sidaxeln, hela vägen till rektangelns bortre långsida. Klicka när du nått fram.

 

Om linjen skapats rätt så kan du nu använda verktyget Select för att markera området ovanför den nya linjen utan att det nedre området påverkas (och tvärtom). Om båda områdena markeras har något gått fel. Radera linjen och rita om den.

 

Nu ska vi göra konturen för vinet i glaset. Det är här vi får göra en litet speciell sak. Det beror på att vinet inte får ta i själva glasets insida.

Anledningen till detta är att vinglaset ju blir genomskinligt, så vi ser direkt att det uppstår en konflikt där vinet nuddar vid glasets insidas ytor: De börjar fladdra och bli fläckiga, särskilt när vi flyttar på kameran.

Lösningen är att skapa ett millimeterbrett tomrum mellan glasets insida och vinet. På så vis tar de inte i varandra, och vi undviker en ytkonflikt.

Välj verktyget Offset, klicka på ytan som utgör själva vinet, och dra fram en kontur som lämnar ett tunt avstånd mellan sig och originalkonturerna.

 

När innerkonturen i vinytan är klar, sudda bort de raka linjerna från innerkonturen så bara kurvorna är kvar.

 

Använd Line och rita en rak linje från innerkonturens kurvas översta ändpunkt hela vägen till rektangelns bortre långsida.

 

Rita sedan en kort linje från kurvans nedre ändpunkt till rektangelns långsida.

 

Radera den raka originallinjen från vinytan.

 

Radera alla linjer som inte behövs. Kvar ska bara vara den inre cirkeln, den inre vinytan, och glasytan. Observera det smala tomrummet mellan vin- och glasytan.

 

Klicka nu med Follow Me på vinytan.

 

Peka på den av cirkelns ändpunkter som får den valda ytan att roteras exakt ett helt varv, varken mer eller mindre. När du klickat, om du märker att den roterade formen blivit skev eller konstig, gör om det hela men klicka på en annan ändpunkt.

 

När du är klar har du fått en form för hela vinet.

Trippelklicka på den med verktyget Select. Eftersom vinet inte nuddar i något annat i ritningen så markeras bara den vinformen.

 

Färga ytorna med en passande färg.

 

Klicka sedan med Follow Me på ytan som ska utgöra själva glaset...

 

... och klicka på samma ändpunkt som gav dig den rätt formade vinytan. Då dras glasytan ut längs cirkeln tills den bildar en sluten vinglasform.

 

Trippelklicka på vinglasformen så alla dess ytor markeras. Färga de markerade ytorna med ett genomskinligt material.

Eftersom vinet inte rör vid glaset så kommer de inte att fladdra när vi flyttar på kameran.

 

Då är själva glaset klart!

Det här glaset blev utan fot, så det kanske ser halvfärdigt ut. Om du vill ha ett vinglas med en fot så kan du göra precis som i den här genomgången, fast du gör en betydligt högre pappersyta och ritar en genomskärning av hela vinglaset, inte bara kupan, på det. I övrigt gör du på samma sätt.