Mac   Windows
Cmd (nedersta raden)   Shift (näst nedersta raden)
 
   
Shift (näst nedersta raden)   Ctrl (nedersta raden)
 
Ctrl (nedersta raden)   Alt (nedersta raden)
 
Alt (nedersta raden)   Esc (övre vänstra hörnet)
 
Esc (övre vänstra hörnet)   Backspace (ovanför Enter)
 
Delete (vid Enter)  
 

 
Sida 1 | Extralektion: Placera med Rotate| Tillbaka till lektionslistan Förra sidan | Nästa sida

Extralektion: Placera med Rotate

Vi ska se hur vi kan använda Rotate för att positionera flera punkter på ett och samma objekt så de tar i en och samma yta. Det här är väldigt användbart om man exempelvis har en komplicerad form som har flera punkter man vill ska tryckas mot en viss yta. 

 

 

 

1. Hämta ritningen

Om du vill jobba med samma ritning som jag använder i exempelbilderna nedan så kan du ladda ned den här:

Klicka här för att ladda ned ritningen placera-med-rotate (den är i en .zip-fil).

Packa upp filen. Den innehåller en SketchUp-ritning: "placera-med-rotate". Öppna den ritningen i SketchUp.

 

 

 

2. Rotera objektet så dess fyra punkter tar i golvytan

När du öppnat ritningen "placera-med-rotate" i SketchUp så ser du en golvyta och ett objekt med fyra fötter. Objektet flyter ovanför golvet och är roterat så det är helt axelfritt, alltså så dess linjer inte längre följer någon av ritningens tre vinkelräta axlar. Det är just sådana objekt som kan vara svåra att få rätt när man vill placera dem, så vi ska nu gå igenom hur man kan göra.

 

 

Välj verktyget Move och klicka på en fotpunkt, helst den punkt som är närmast ytan du vill att objektet slutligen ska stå på eller tryckas mot.

 

Flytta punkten tills den tar i ytan. Då kan du klicka, så fästs ju punkten mot ytan. (Objektet bör förstås helst vara en grupp eller komponent så den inte växer fast i ytan.)

 

Vi måste flytta ned fötterna en i taget.

Vänd kameran så du tydligt ser fotpunkten som tar i golvet samt den punkt du vill flytta mot ytan härnäst.

Välj sedan verktyget Rotate. Vi ska nämligen nu rotera objektet med utgång från punkten som redan tar i ytan.

För att det ska gå relativt smärtfritt till behöver vi låsa våra roteringar längs en passande axel, även om själva objektets linjer inte följer någon specifik axel alls just nu.

För att göra detta pekar vi med verktyget Rotate på fotpunkten som tar i golvet och klickar inte, utan vi håller ned musknappen.

 

Med musknappen nedtryckt kan vi flytta på pekaren tills Rotate-verktygets gradskiva lyser upp med en axelfärg. Man vill vanligtvis komma åt den axel som får gradskivan att vändas mot kameran, förutsatt att du vänt kameran så du tydligt ser både punkten du fäst gradskivan med samt punkten du vill flytta härnäst, som i exempelbilden nedean.

I mitt fall är det röd axel som får gradskivan att riktas mot kameran. Därmed flyttar jag runt pekaren tills gradskivan blir röd. Ett annat sätt är att, medan musknappen är nere, peka på en linje som följer den axel du vill använda. När gradskivan lyser upp med axelfärgen kan du släppa musknappen. Då har vi fäst roteringen vid den axeln. (Men beroende på hur du själv roterat kameran i ritningen kan det mycket väl vara grön axel som får gradskivan att vändas mot kameran istället. Det gör ingenting, man gör förstås på samma sätt oavsett axel.)

 

Nu när roteringen utgår från fotpunkten som tar i golvet, och gradskivan är fäst vid en axel, kan vi peka och klicka på den punkten vi vill trycka mot ytan härnäst.

 

Flytta pekaren nedåt. Det kan vara svårt att få den här punkten att ta i golvet genom att bara peka på ytan...

 

... så det enklaste är att peka och klicka på någon linje som omgärdar ytan du vill att punkten ska nudda vid. Det brukar vara lättare. Då placeras punkten du drar i på exakt samma nivå som linjen, vilket får den att trycka sig mot ytan.

 

Nu har vi placerat två av objektets fotpunkter på golvet.

 

Vänd nu kameran så du ser åtminstone en fot som tar i golvet samt en fot som är uppe i luften.

 

Se till att objektet är markerat (om det inte redan är det) genom att klicka på det med Select.

Välj verktyget Rotate och håll ned musknappen på den fotpunkt som redan tar i golvet...

 

... och flytta runt pekaren, eller peka på en passande linje, tills Rotate-verktygets gradskiva lyser upp med den axel som är mest vänd rakt mot kameran, i mitt fall grön axel. Då kan du släppa upp musknappen. (Det kan som sagt underlätta om du pekar på en linje som följer samma axel du vill att gradskivan ska fästas vid.)

 

Klicka nu på punkten du vill flytta...

 

 ... och flytta på pekaren tills den punkten också tar i ytan.

För exakt placering, peka helst på en linje som omgärdar ytan och klicka. Då placeras punkten du flyttar på exakt samma nivå som den linjen, vilket alltså får punkten att tryckas mot ytan.

 

Nu står objektets alla fötter på ytan!