Mac   Windows
Cmd (nedersta raden)   Shift (näst nedersta raden)
 
   
Shift (näst nedersta raden)   Ctrl (nedersta raden)
 
Ctrl (nedersta raden)   Alt (nedersta raden)
 
Alt (nedersta raden)   Esc (övre vänstra hörnet)
 
Esc (övre vänstra hörnet)   Backspace (ovanför Enter)
 
Delete (vid Enter)  
 

 
Sida 1 | Extralektion: 3D-print | Tillbaka till lektionslistan Förra sidan | Nästa sida

Extralektion:
Skapa, exportera och importera filer för 3D print

[Observera: Den här beskrivningen förutsätter att du vet hur du använder extensions (tillägg) i SketchUp. Det är något som tas upp i fortsättningskursen.]

3D Printing, alltså att "skriva ut" saker i 3D, är något som blivit allt mer populärt. Man kan förbereda sina SketchUp-modeller för utskrift i 3D med hjälp av ett enkelt tillägg. Vi ska se hur det går till.

 

 

 

1. Hämta och installera tillägget SketchUp STL

Filformatet STL är ett av de vanligaste 3D-printer-formaten just nu, och vi kan få SketchUp att kunna använda det formatet genom att installera tillägget SketchUp STL.

Starta Extension Warehouse och sök på just SketchUp STL. Då visas tillägget med det namnet.

Klicka på tilläggets namn...

 

... så visas dess sida. Klickar här på knappen Download...

 

... och Install.

 

Då visas ett vanligt datoravtal gällande tillägget, att SketchUps tillverkare inte kan hållas ansvariga för vad du använder tillägget till.

Bocka för rutan Accept Terms & Conditions of Use, och klicka sedan på knappen Confirm ("Bekräfta") längst ned.

 

Om inget händer nu utan du hamnar på tilläggets sida igen så kan du behöva klicka på knappen Install en gång till, eller Download om det är den som visas. Fortsätt att klicka på de knapparna tills du får en varningsruta som ger dig info om tillägget, med frågan "Do you want to install this Extension?" ("Vill du installera det här tillägget?").

Svara "Ja".

 

Då får du meddelandet att tillägget installerats. Klicka på OK.

 

Om du vill säkerhetskolla att tillägget faktiskt installeras så kan du klicka på ditt kontonamn uppe till höger och välja My Extensions.

 

Då visas en lista på de installerade tilläggen. Där ska nu SketchUp STL finnas. Då kan du stänga tilläggsfönstret.

 

 

 

 

 

2. Exportera en ritning i filformatet STL

Här är en ritning jag gjort och som jag vill kunna skriva ut i en 3D-skrivare. Då behöver jag alltså kunna exportera den i filformatet STL.

 

Då behöver jag först göra objektet till en grupp, genom att trippelklicka på det (eller dra fram en ruta som helt omsluter objektet) med verktyget Select. Sedan högerklickar jag på det markerade objektet och väljer Make Group.

 

Då blir objektet till en grupp. Man kan nämligen bara exportera valda grupper som STL-filer, så om du märker att det valet inte är tillgängligt hos dig beror det antagligen på att du ännu inte gjort ditt objekt till en grupp.

 

Nu är alltså objektet en grupp, och den är vald.

Då kan jag gå in på menyn File > Export STL. Det valet lades ju till i samband med att tillägget installerades.

 

Ett fönster visas. Här får jag ange två saker: Objektets måttenheter samt filformatet.

Om du bara vill exportera den grupp som är vald just nu så bockar du för rutan "Export selected geometry only" ("Exportera endast markerade objekt"). Om du låter rutan vara tom så försöker SketchUp exportera hela den öppna ritningen -- och om allt innehåll då inte är samlat i en enda grupp kommer det inte att fungera.

 

Om du vill ange ett annat mått än det ritningen är inställd på (vanligtvis millimeter, i vårt fall) så kan du klicka i rutan vid Export unit och välja det mått du vill få din "utskrift" i.

 

Den andra rutan låter dig ange format för filen: ASCII eller Binary. Det framgår nog av ditt 3D-printer-program vilket format du bör använda.

 

I mitt fall väljer jag Binary eftersom det är mycket mindre än ASCII.

Avsluta med att klicka på Export...

 

... så får du välja var filen ska placeras som vanligt: Jag väljer en mapp jag skapat som heter 3dprint. Då sparas alltså stl-filen där, och är nu färdig för att öppnas i ett 3D-printer-program.

 

 

 

 

 

3. Importera en STL-fil

Det går att öppna STL-filer i SketchUp när du har tillägget installerat.

Här är en tom ritning. 

 

För att hämta in en STL-fil går du in på menyn File > Import.

 

Då kan du ställa in filformatrutan på STereo Litography, som står för STL.

 

Sedan är det bara att markera den STL-fil du vill öppna (du behöver förstås gå in i rätt mapp) och klicka på Öppna.

 

Då öppnas STL-filen i SketchUp.

Den får extra linjer längs sina ytor. Det beror på att STL-filen inte är helt anpassad för SketchUp -- men de extra linjerna gör ingenting; de segmenterar bara existerande ytor på ett vis som inte ändrar på dem över huvud taget.

 

Fast om du retar dig på linjerna går det alltid att sudda bort dem (fast jag skulle ta det säkra före det osäkra och hellre bara gömma dem, genom att hålla ned tangenten Shift medan jag använder verktyget Eraser på dem).

 

Så kan du alltså göra för att förbereda dina SketchUp-ritningar för 3D-utskrifter!