Välkommen till Sverigefinska folkhögskolans kurs i Photoshop.

Grundkursen går igenom allt du behöver kunna för att ha nytta av Photoshop i vardagen. Fördjupningen går ut på att dels använda och kombinera det vi gick igenom i grundkursen för att få fram riktigt imponerande resultat, samt att titta närmare på de litet mer avancerade funktionerna och verktygen som finns tillgängliga. Du väljer själv vilken inriktning du vill läsa i samband med kursstarten.

Allt vi går igenom i den här kursen förklaras ingående och med många exempelbilder så att alla lätt kan hänga med. Lektionerna består av mycket information, så det kan kanske verka överväldigande i början. Men tänk på att du absolut inte måste komma ihåg allt du läser eller kunna allting utantill: Nyckeln till att kunna använda ett program är trots allt att veta vad man kan göra med det.

Det finns kursmaterial för alla versioner från och med gamla Photoshop 7, men du rekommenderas starkt att ha Photoshop CC eller åtminstone Photoshop CS6. Då kan du ta del av det nya, fräschare materialet som beskriver många fler funktioner och verktyg.

Om du har några frågor kan du alltid kontakta mig på mats.holmgren@svefi.net.

 

 

 

Observera: Om du inte kan logga in på lektionerna nedan fast du vet att du skrivit rätt användarnamn och lösenord, prova att skriva så här framför användarnamnet: svefi-web2\

Så om du har användarnamnet "mittnamn" kan alltså du prova skriva så här när du försöker logga in:
svefi-web2\mittnamn

Om det inte heller fungerar, prova skriva \skola framför användarnamnet istället för svefi-web2\.

Du skriver det bakvända sneda strecket, "\", så här:
PC: Håll ned tangenten Alt Gr, till höger om mellanslag. Medan den är nere, tryck på "?".
Mac: Håll ned tangenterna Alt (eller Option) och Shift. Medan de är nere, tryck på siffran "7".

 

 

Grundkurslektionerna

Här listas grundlektionerna för den här distanskursen i Photoshop. När du gått igenom dem så kan du använda Photoshop och göra i stort sett vad du vill med programmet.

Lektionerna är anpassade för de flesta versionerna av Photoshop, från och med version 7 fram till och med den senaste, version CC 2019.

Men eftersom de olika versionerna kan se helt olika ut och innehåller olika funktioner så har jag skrivit tre olika upplagor av varje lektion:

Om du använder version CC (vilket jag rekommenderar) så klickar du på länkarna "Version CC" vid lektionerna.

Om du använder version CS6 så klickar du på länkarna "Version CS6" vid lektionerna.

Och om du använder äldre versioner så klickar du på länkarna "Äldre versioner" vid lektionerna.

 

 

 

Lektion 1

Öppna lektion 1: Version CC2019 (filmer)  |  Version CC  |  Version CS6  |  Äldre versioner

Beskrivning, version CC och CS6
Vi går igenom Photoshops beståndsdelar och hur vi öppnar och sparar bilder. Vi ser även hur vi kan ställa in Photoshop så det ser ut som vi vill, och tittar på några grundläggande, användbara funktioner.

Innehåll: Photoshops beståndsdelar. Skaffa en bild du kan använda i Photoshop. Öppna en bild i Photoshop. Ställ in Photoshop. Hur bildfönstren fungerar. Ångra något du gjort. Vad är en pixel? Ändra storlek på en bild i Photoshop. Spara en bild. Filstorlek. Snabbkommandon. Hjälp!

  

 

Lektion 2

Öppna lektion 2: Version CC2019 (filmer)  |  Version CC  |  Version CS6  |  Äldre versioner

Beskrivning, version CC och CS6
Vi går igenom hur du kan hantera Photoshops bildfönster. Sedan tittar vi på några grundläggande verktyg som låter oss titta närmare på en bild, ändra på färger, och markera exakt vilka områden vi vill påverka. Slutligen tittar vi på funktionerna som låter oss kopiera och klistra in objekt.

Innehåll, version CS6 och CC: Aktivera din dators grafikprocessor. Ett tips när du har flera bildfönster öppna samtidigt. Verktyg: Zooma (Zoom Tool). Verktyg: Hand (Hand Tool). En enkel färgändring. Markeringsverktyg: Fasta former. Alternativfältet för fasta markeringsformer. Markeringsverktyg: Fria former. Alternativfälten för de fria formernas markeringsverktyg. Rätta till dina markeringar. Markeringsverktyg: Fria former. Markeringsverktyg: Trollstav (Magic Wand Tool). Trollstavens alternativfält. Markeringsfunktionen Omvänd (Inverse). Kopiera (Copy) och Klistra in (Paste). Grunderna i lager. Klistra in i (Paste Into).

 

 

Lektion 3

Öppna lektion 3: Version CC2019 (filmer)  |  Version CC  |  Version CS6  |  Äldre versioner

Beskrivning, version CC och CS6
Vi ser hur vi skapar nya, tomma bilder samt hur vi kan ställa in Photoshops arbetsyta. Sedan tittar vi på fler färgmöjligheter och går igenom några av de viktigaste verktygen i programmet. Vi går även igenom hur vi skapar nya lager och hanterar dem.

Innehåll, version CS6 och CC: Snabbval (Quick Selection Tool). Verktyg: Färgpyts (Paint Bucket Tool). Att tänka på när man använder Färgpytsen (Paint Bucket Tool). Panelen Händelser (History). Verktyg: Suddgummi (Eraser Tool). En kort repetition. Spara bilder i filformatet Photoshop (.PSD).

  

 

Lektion 4

Öppna lektion 4: Version CC2019 (filmer)  |  Version CC  |  Version CS6  |  Äldre versioner

Beskrivning, version CC och CS6
Vi går igenom olika funktioner som låter oss omforma grafik. Vi ser hur vi kan skapa perspektivritningar samt går igenom fler sätt att hantera lager på. Sedan tittar vi på textverktyget och dess egenskaper.

Innehåll, version CS6 och CC: Funktioner för att omforma grafik. Omformningsfunktionernas alternativfält. Skapa en perspektivritning. Skapa väggar, golv och tak mellan perspektivbildens linjer. Att skala ned för stora lager. Lagermasker. Verktyg: Text. Textverktygets alternativfält. Panelen Tecken (Character). Övriga textverktyg. Rastrera text.

  

  

Lektion 5

Öppna lektion 5: Version CC2019 (filmer)  |  Version CC  |  Version CS6  |  Äldre versioner

Beskrivning, version CC och CS6
Vi går igenom hur vi kan spara, ladda in, och modifiera markeringar. Sedan går vi igenom hur vi kan skapa egna penslar. Slutligen tittar vi närmare på ett par funktioner som låter oss markera svåra områden som de med päls eller hår.

Innehåll, version CS6 och CC: Infopanelen. Spara och läs in markeringar. Markera igen. Markera och avmarkera alla lager. Filtrera lager. Ändra på den aktiva markeringen. Skapa en egen pensel. Skapa olika penslar. Förfina kant. Förfina kant runt svårare motiv. Förfina kant med Trollstaven (Magic Wand Tool).

 

  

Lektion 6

Öppna lektion 6: Version CC2019 (filmer)  |  Version CC  |  Version CS6  |  Äldre versioner

Beskrivning, version CC och CS6
Vi ser hur vi kan utöka en bilds arbetsyta. Sedan går vi igenom hur vi kan skapa egna mönster, och tittar på Photoshops många justeringseffekter. Vi tittar även på verktyg man använder för att göra bilder skarpa, oskarpa och utsmetade, och ser olika sätt vi kan använda dem på för att retuschera foton.

Innehåll, version CS6 och CC: Storlek på arbetsyta (Canvas Size). Egna mönster. Skapa diagonala mönster. Justeringar (Adjustments). Verktyg: Oskärpa och Skärpa (Blur Tool och Sharpen Tool). Verktyg: Smeta ut (Smudge Tool). Kombinera Skugga, Efterbelys och Svamp (Dodge Tool, Burn Tool och Sponge Tool). Redigera fler bilder.

 

 

Lektion 7

Öppna lektion 7: Version CC2019 (filmer)  |  Version CC  |  Version CS6  |  Äldre versioner

Beskrivning, version CC och CS6
Vi tittar på en funktion som låter oss ändra storlek på en bilds bakgrundsmotiv utan att förgrunden påverkas. Sedan ser vi hur vi kan beskära bilder, klona detaljer och skapa banor. Slutligen tittar vi på övertoningar och former.

Innehåll, version CS6 och CC: Skala för innehållsmedvetenhet (Content-Aware Scale). Verktyg: Beskärning (Crop Tool). Beskär via markeringar. Verktyg: Linjal (Ruler Tool). Verktyg: Klonstämpel (Clone Stamp Tool). Skapa banor (Paths). Banor och text. Verktyg: Övertoning (Gradient). Skapa en egen övertoning samt ladda in övertoningskategorier. Verktyg: Former (Shapes). Stilar.

 

     

Lektion 8

Öppna lektion 8: Version CC2019 (filmer)  |  Version CC  |  Version CS6  |  Äldre versioner

Beskrivning, version CC och CS6
Vi går igenom några stora, viktiga funktioner i Photoshop: Hur man markerar med snabbmasker, hur man skapar funktionsmakron och använder dem på flera bilder samtidigt, vad Lägen (Mode) är, och hur man skapar specialeffekter med lagerstilar. 

Innehåll, version CS6 och CC: Snabbmask (Quick Mask). Funktionsmakron (Actions). Läge (Mode). Lagerstil (Layer Style).

  

  

Lektion 9

Öppna lektion 9: Version CC2019 (filmer)  |  Version CC  |  Version CS6  |  Äldre versioner

Beskrivning, version CC och CS6
Vi går igenom Photoshops många filter och hur man kan anpassa dem. Vi ser hur viktigt brus kan vara i en bild. Sedan ser vi hur vi kan skapa en enkel zoomeffekt, hur vi kan skapa en Ortoneffekt, och hur vi kan återskapa den populära fototekniken Lutning/förskjutning (Tilt-Shift).

Innehåll, version CS6 och CC: Bakgrundssuddgummi (Background Eraser Tool). Om filter. Menyn Filter. Filtergalleriet. Filter: Oljemålning (Oil Paint). Tona filter- och justeringseffekter. Brus. Anpassa nya objekt till bildens brus och färgtoner. Enkel effekt via filter: Zoom. En enkel effekt via filter: Ortoneffekter. En enkel effekt via filter: Gör en handmålad bild. Öka skärpan med filtret Högpass (High Pass). Lutning/förskjutning (Tilt-Shift).

 

        

Lektion 10

Öppna lektion 10: Version CC2019 (filmer)  |  Version CC  |  Version CS6  |  Äldre versioner

Beskrivning, version CC och CS6
Vi tittar på en funktion som låter oss matcha färger mellan två bilder. Sedan ser vi hur vi kan markera alla förekomster av en viss färg i en bild. Slutligen ser vi hur vi kan skapa animerade bilder i Photoshop.

Innehåll, version CS6 och CC: Matcha färg (Match Color). Färgområde (Color Range). Röda ögon-verktyget (Red Eye Tool). Autofunktioner. Utjämna (Equalize). Animerade bilder.

  

  

 

 

Fortsättningslektionerna

Fortsättningslektionernas övningar är litet mer ingående och kan kräva en del tid. Som tur är så kommer hela grundkursen att vara tillgänglig om du behöver fräscha upp minnet, och dessutom kommer jag förstås att gå igenom precis allt som behövs för att klara av övningarna.

 

Lektion 11 (Fortsättningslektion 1)

Öppna lektion 11: Version CC2019 (filmer)  |  Version CC  |  Version CS6  |  Äldre versioner

Beskrivning, version CC och CS6
I fortsättningskursens första lektion ska vi gå igenom en del förberedande funktioner och effekter som vi sedan använder i kommande genomgångar, men vi tittar även på nya processer såsom hur vi kan skapa Ortoneffekter, få text att följa struktur i en bild med hjälp av filtret Förskjutning (Displace), samt hur vi kan omvandla foton till blyertsteckningar.

Innehåll, version CS6 och CC: Justeringslager (Adjustment Layers). Justeringstyper. Skapa skenlägen med Använd bild (Apply Image). Ortoneffekter. Ändra på penseln via tangentbordet. Snapshot: Spara fixerade foton av en bild. Filtret Förskjutning (Displace): Få text att följa struktur. Gör en bild till en blyertsteckning.


 

Lektion 12 (Fortsättningslektion 2)

Öppna lektion 12: Version CC2019 (filmer)  |  Version CC  |  Version CS6  |  Äldre versioner

Beskrivning, version CC och CS6
I fortsättningskursens andra lektion tittar vi på en sorts konstform som kallas "pixel art". I samband med det får vi repetera flera detaljer vi gick igenom i grundkursen samt titta på en del nya. Sedan går vi igenom vad smarta objekt är samt tittar på lagergrupper. Därefter går vi igenom en teknik som låter oss skapa glödande text, något som innehåller många små steg som kan vara användbara i flera olika sammanhang.

Innehåll, version CS6 och CC: Pixel art. Smarta objekt. Lagergrupper. Hämta teckensnitt. Glödande bokstäver.


 

Lektion 13 (Fortsättningslektion 3)

Öppna lektion 13: Version CC2019 (filmer)  |  Version CC  |  Version CS6  |  Äldre versioner

Beskrivning, version CC och CS6
I fortsättningskursens tredje lektion går vi igenom hur vi kan hämta hem bilder från enorma så kallade Public Domain-gallerier. Sedan ser vi hur vi kan måla in mer eller mindre realistiskt ljus i bilder, samt hur vi kan skapa bilder med populära bokeh-effekter. Slutligen går vi igenom hur vi kan bygga upp en barnbild nästan uteslutande med hjälp av penslar vi själva skapar.

Innehåll, version CS6 och CC: Bildgallerier. Måla ljus. Bokeh. Barnbilder.


 

Lektion 14 (Fortsättningslektion 4)

Öppna lektion 14: Version CC2019 (filmer)  |  Version CC  |  Version CS6  |  Äldre versioner

Beskrivning, version CC och CS6
I vår fjärde fortsättningslektion ska vi gå igenom en enda sak: Hur vi kan skapa mer eller mindre realistiska tidningsomslag. Samtidigt kommer vi att reptera en mängd olika saker vi gått igenom både i grundlektionerna och de tidigare fortsättningslektionerna, och kommer även att titta på nya saker i samband med att de blir aktuella. När vi väl gått igenom det här kan man säga att du "kan" Photoshop.

Innehåll, version CS6 och CC: Rastrera lagerstilar. Skapa flera ramlinjer. Skapa ett tidningsomslag (inklusive genomgång av verktyget Lappa (Patch Tool), som används för att redigera bort detaljer ur fotografier).


 

Lektion 15 (Fortsättningslektion 5)

Öppna lektion 15: Version CC2019 (filmer)  |  Version CC  |  Version CS6  |  Äldre versioner

Beskrivning, version CC och CS6
I den femte fortsättningslektionen ska vi titta närmare på vad bitdjup, eller bitar, är. Sedan ser vi hur de kan göra att våra justeringar blir betydligt finare än annars medan vi processar bilder i Photoshops tilläggsprogram Camera Raw. Därefter tittar vi på ett par enkla men effektiva sätt att omvandla vanliga bilder till akvareller och oljemålningar.

Innehåll, version CS6 och CC: Bitar. Om HDR-bilder. Använd Camera Raw. Använd justeringar och verktyg i Camera Raw. Fill (Fyll). Gör en bild till en akvarellmålning. Gör en bild till en oljemålning.

 

 

Lektion 16 (Fortsättningslektion 6)

Öppna lektion 16: Version CC2019 (filmer)  |  Version CC  |  Version CS6  |  Äldre versioner

Beskrivning, version CC och CS6
I fortsättningens näst sista lektion ska vi gå igenom hur vi kan hämta hem olika material som skapats av andra och använda dem för att underlätta i vårt arbete med Photoshop.

Innehåll, version CS6 och CC: Upphovsrättsfria gallerier. Skaffa Adobe Extension Manager. Tillägg i Photoshop: Tych. Penselsamlingar. Måla en realistisk himmel. Skapa en bild med realistisk rök. Måla in realistiskt färgstänk i en bild.

 

 

Lektion 17 (Fortsättningslektion 7)

Öppna lektion 17: Version CC2019 (filmer)  |  Version CC  |  Version CS6  |  Äldre versioner

Beskrivning, version CC och CS6
I fortsättningens sista lektion tittar vi först på hur vi kan skapa egna penslar och få Photoshop att måla med dem åt oss. Det ger i regel mjukare och finare resultat än om vi målar med dem för hand. Sedan går vi igenom en funktion som låter oss skapa leder i ett lagers motiv och böja på dem. Det gör att vi lätt kan förvränga och positionera om grafiken i enskilda lager på sätt som annars vore omöjliga utan många timmars arbete.

Innehåll, version CS6 och CC: Skapa ett julkort med egna penslar. Tänjning av marionett (Puppet Warp). Tänjning av marionett: Förvrängningsläget. Tänjning av marionett: Rotera punkter. Tänjning av marionett: Flytta och rotera leder. Tänjning av marionett: Tänjning på riktigt.

 

 

 

Kursen är skriven och leds av Mats Holmgren (mats.holmgren@svefi.net, www.svefi.net).
Kurstexten är copyright © Mats Holmgren.