Välkommen till Sverigefinska folkhögskolans kurs i Dreamweaver CC.

Grundkursen går igenom allt du behöver kunna för att ha nytta av Dreamweaver i vardagen. Vi går igenom allt från det allra enklaste till att testa några litet tyngre funktioner mot slutet.

I fördjupningen tittar vi på litet mer avancerade saker som vanligt folk ändå kan ha nytta av samt olika tillägg som finns att hämta ute på nätet. Du väljer själv vilken inriktning du vill läsa i samband med kursstarten.

Allt vi går igenom i den här kursen förklaras ingående och med många exempelbilder så att alla lätt kan hänga med. Lektionerna består av mycket information, så det kan kanske verka överväldigande i början. Men tänk på att du absolut inte måste komma ihåg allt du läser eller kunna allting utantill: Nyckeln till att kunna använda ett program är trots allt att veta vad man kan göra med det.

Kursmaterialet är anpassat för den nyaste versionen av Dreamweaver CC. Äldre versioner av CC går också att använda, men vissa skillnader förekommer. Det finns instruktioner i första grundlektionen som beskriver hur du gör för att ladda ned den nyaste versionen av programmet, förutsatt att du har någon äldre version av CC installerad på din dator. Annars kan du alltid köpa den senaste versionen (eller prova den i 30 dagar) direkt från Adobes webbplats, www.adobe.se.

Om du har några frågor kan du alltid kontakta mig på mats.holmgren@svefi.net.

 

Info om kursen
Hur kursen fungerar
Kursmaterialet som pdf-filer
Vanliga frågor om kursen

 

 

Lektioner

Kursmaterialet gäller främst Dreamweaver CC eftersom den versionen är specifikt anpassad för den nya webbstandarden. Lektionsmaterialet för de äldre versionerna, från version MX till CS6, är numera utdaterat och varken används eller uppdateras längre, och jag kan heller inte handleda i det materialet. Det finns dock fortfarande kvar för den som vill läsa det:

Visa det gamla grundkursmaterialet (MX till CS6)

 

För er som läser på distans via Nätbildarna: Lösenordet aktiveras under förmiddagen måndagen den 31 augusti.

 

Grundkurslektionerna

Grundlektion 1
I grundkursens första lektion ska vi gå igenom hur man skapar och förbereder webbplatser, och hur Dreamweaver använder dem. Vi kommer även att se hur vi skapar webbsidor och fyller dem med text, samt hur vi kan hämta, spara och infoga bilder.

Öppna grundlektion 1

 

Grundlektion 2
I kursens andra lektion kommer vi att gå igenom resten av grunderna i vad man kan behöva känna till för att skapa en webbsida. Vi börjar med hur man kan infoga symboler i sidorna. Sedan går vi igenom hur man kan ladda ned och anpassa bilder för att visas på nätet, och vad man måste tänka på då. Vi går även igenom de yttersta grunderna i CSS: Hur vi skapar en stil som låter oss ändra utseende på text.

Öppna grundlektion 2

 

Grundlektion 3
I kursens tredje lektion går vi igenom vad tabeller är och hur man kan använda dem i ens sidor för att placera innehållet ungefär där man vill ha det. Vi ser även på olika sätt man kan förhandsgranska sin sida, vad sidmarginaler är, och hur man kan skapa en överrullningsbar bild.

Öppna grundlektion 3

 

Grundlektion 4
I den här lektionen går vi igenom hur man skapar ankarlänkar och tillbaka-länkar i våra sidor. Sedan tittar vi på hur vi kan infoga filmer från Youtube, samt hur man går tillväga för att skapa enkla formulär som våra besökare kan använda för att kontakta oss med.

Öppna grundlektion 4

 

Grundlektion 5
Vi ska gå igenom en funktion som låter oss göra detaljer i en bild till länkar. På så vis kan man skapa t ex kartor där man kan klicka på olika delar utan att behöva bygga upp den av flera små bilder. Sedan ser vi hur vi kan göra för att infoga PDF-filer, ljudfiler och videofiler i våra sidor. Vi tittar även på grunderna i webbkodning, och avslutar lektionen med funktionen iframe som låter oss infoga ett fönster som kan visa innehållet i en annan sida.

Öppna grundlektion 5

 

Grundlektion 6
Vi går igenom olika funktioner som ger oss större överblick över sidornas länkar, och ser även hur vi kan synkronisera vår lokala webbplats med webbplatsen vi har på nätet. Men det mesta av den här lektionen går åt till grunderna i CSS, som vi nu ska börja använda.

Öppna grundlektion 6

 

Grundlektion 7
Här ska vi gå igenom olika detaljer inom CSS, som hur man använder flera olika stilar på ett och samma objekt, hur man använder divar (flytande rutor man kan fylla med innehåll), samt hur man positionerar dem. Vi tittar även på litet mer avancerade finesser som hur vi kan skapa övertoningar -- gradienter -- i våra sidor. Sedan ska vi kombinera allt detta och bygga en hel webbsida med hjälp av CSS och divar.

Öppna grundlektion 7

 

 

 

Fortsättningslektionerna

Fortsättningslektionerna är litet smalare än grundkursens och inriktar sig mer på att uppnå specifika mål eller effekter. Sättet vi använder dem på i lektionerna är bara exempel; när du väl vet hur en viss effekt fungerar kan du alltid anpassa den för dina egna sidor och användningsområden.

 

Fortsättningslektion 1
I Dreamweaverkursens första fortsättningslektion ska vi titta närmare på olika effekter vi kan använda på objekt i våra sidor. Sedan tittar vi på en enkel men effektiv bildbläddrare som kan ge liv åt ens webbplats. Det är den första av flera olika bildbläddrartyper vi behandlar i den här kursen.

Öppna fortsättningslektion 1

 

Fortsättningslektion 2
Vi går igenom ett par CSS-egenskaper som låter dig dölja och visa olika objekt på sidan. Sedan tittar vi på grunderna i JavaScript, som låter oss skapa länkar och andra klickbara objekt som kan ändra på andra objekts CSS-egenskaper. På så vis kan besökare till våra sidor själva bestämma om ett visst objekt ska synas eller inte, vilket är en väldigt vanlig och användbar funktion.

Öppna fortsättningslektion 2

 

Fortsättningslektion 3
I den tredje fortsättningslektionen går vi igenom hur vi kan skapa ett enkelt men robust kommentarfält, så våra besökare kan skriva kommentarer och åsikter direkt på våra sidor. Sedan går vi igenom de funktioner vi behöver känna till för att slutligen skapa något de flesta brukar vilja ha: En utfällbar meny.

Öppna fortsättningslektion 3

 

Fortsättningslektion 4
I Dreamweaverkursens fjärde fortsättningslektion fördjupar vi oss i JavaScript-handlingar och ser även hur vi kan skapa funktioner -- färdiga små "program" som utför funktioner åt oss, så vi slipper repetera samma funktioner flera gånger om. Vi ser även på smidiga sätt att låta besökaren byta ut klasser och hela formatmallar samt tittar närmare på de yttersta grunderna i programspråket PHP och dess include-kommando, som är bland det viktigaste man bör känna till när man skapar sidor idag.

Öppna fortsättningslektion 4

  

Fortsättningslektion 5
Vi fortsätter att utveckla JavaScript-funktionerna för att göra dem betydligt mer flexibla och användbara. I den här lektionen ser vi hur vi får våra funktioner att kunna ta emot ID:n från olika objekt istället för att ha fasta ID:n inskrivna i koden. På så vis kan de utföra sina handlingar på samtliga namngivna objekt på hela sidan utan att vi behöver göra någon större ändring i koden. Sedan ser vi hur vi kan använda vår utökade funktion för att skapa en meny med utfällbara sektioner.

Öppna fortsättningslektion 5

 

Fördjupningslektion 6
I fortsättningskursens sjätte lektion går vi igenom olika detaljer som låter oss göra mer avancerade JavaScript-funktioner, exempelvis hur vi kan anropa flera funktioner samtidigt samt hur vi kan göra funktioner som ställer flera villkor i olika kombinationer. Sedan ser vi hur vi kan skapa en stor men väldigt populär gallerityp som kallas för Lightbox.

Öppna fortsättningslektion 6

 

Fördjupningslektion 7
I fortsättningskursens sjätte lektion går vi igenom olika detaljer som låter oss göra mer avancerade JavaScript-funktioner, exempelvis hur vi kan anropa flera funktioner samtidigt samt hur vi kan göra funktioner som ställer flera villkor i olika kombinationer. Sedan ser vi hur vi kan skapa en stor men väldigt populär gallerityp som kallas för Lightbox.

Öppna fortsättningslektion 7

 

 

Kursen är skriven och leds av Mats Holmgren (mats.holmgren@svefi.net, www.svefi.net).
Kurstexten är copyright © Mats Holmgren.